сторінка 4


This is Peter Davidson. He lives in the United Kingdom. He is English. He goes to school. His favourite subjec is Maths. They count and do sums at Maths. Peter likes sport too. His favourite sport is football.1. Прочитай текст. Заповни пропуски поданими словами.
sport, Maths, subject, United Kingdom, school, English

2.  Заповни анкету інформацією про себе.
Name - вказати ім'я
Age - вік nine(9 років)
Nationality - Ukrainian
Country - Ukraine
Favourite subject - Maths (математика)
Favourite day of the week - Thursday (четвер)
Favourite meal - pizza (улюблена їжа - піца)

3.Склади розповідь про себе за зразком тексту вправи 1.
 
          My name is (написати їм'я).  I live in the Ukraine. I am Ukrainian. I go to school. My favourite subjec is Maths. We count and do sums at Maths. I like sport too. My favourite sport is football.

сторінка 6 


get up I usually get up at 7 o‘clock.Склади речення про свій звичайний розпорядок дня, використовуючи подані слова і словосполучення.
wash the face and Then I wash the face and my hands.
brush the teeth I brush the teeth every moning in the bathroom. 
have breakfast I have my breakfast at home.
go to school After breakfast I go to school.
start My school starts at 8 o'clock.
have dinner I have dinner at 5 o'clock afternoon.
do homework After dinner I do my homework.
 
go to bed  I go to bed at 9 o'clock in the evening.

сторінка 8


I sometimes tidy up the room. Я іноді прибираю кімнату.3. Розглянь список домашніх справ. Які з них ти робиш зазвичай, які іноді, а які ніколи не робиш? Постав «галочку» () у відповідний стовпчик і склади речення.
                                      usually(зазвичай)   sometimes(іноді)  never (ніколи)
tidy up the room-прибираю кімнату
do the washing up - мию посуд - I usually do the washing up.
sweep the floor - підмітаю підлогу - I sometimes sweep the floor.
fix things - ремонтую речі - I never fix things.
do the cooking - готую - I sometimes do the cooking.
walk the pet - гуляю з твариною - I usually walk the pet.
Lesson 2
1. Розглянь малюнки й запиши, що роблять діти.
He is sweeping the floor. Він зараз підмітає підлогу.
She is watering the plants. Вона зараз поливає квіти.
He is feeding the cat. Він зараз годує кота.
She is airing the room. Вона зараз провітрює кімнату.
 
He is fixing iron. (He is fixing things) Він зараз ремонтує праску.

сторінка 9


1) Tom is walk the pet at the moment.      walking2.  Виправ помилки.
2) He usually walk the pet in the morning.   walks
3) Mum tidying up the flat every Saturday.  tidies
4) Tina is do the washing up now. doing
5) Dad fix things in our family.  fixes
6) I never does the ironing. do
3. Дай відповіді на запитання.
1) Who tidies up your room? I tidy up my room.
2) Who does the ironing in your family? My mother does the ironing in my family.
3) Who does the cooking in your family? My mother and I do.
4) Who fixes things in your family? My father fixes things in my family.
5) Who does the shopping in your family?  My father and mother do the shopping in my family.
6) Who does the washing-up in your family? I do. I do the washing-up in my family. (My sister does. My sister does the washing-up in my family.)
Довідка: 
I tidy - he tidies
I do - we do - he does
 
Lesson 3

1. Заповни пропуски питальними словами What? Who? Where? Why? How?
1) What is your name?     4) Who is sitting next to you now?
2) How old are you?        5) What are you doing now?
3) Where do you live?     6) Why are you learning English?
2. Склади речення з поданих слів, щоб отримати діалог.
Mum: Is it your new friend, Jane?
Jane: Yes, Mum, meet Nichole.
Nichole: Nice to meet you, Mrs Jones.
Mum: Where are you from, Nichole?
 
Nichole: I’m from Paris. I’m French.

сторінка 10


1) What is your name?  Як тебе звати? My name is (ваше ім'я)3. Дай відповіді на запитання вправи 1.
2) How old are you?    Скільки тобі років? I am nine.
3) Where do you live?    Де ти живеш?  I live in the Ukraine.
4) Who is sitting next to you now? Хто сидить поруч з тобою зараз?  My friend is sitting next to me now.
5) What are you doing now? Що ти робиш зараз? I am writing now. Я пишу зараз.
6) Why are you learning English? Чому ти вчиш англійську мову? I want to go to the England. Я хочу поїхати до Англії.
 Lesson 4
1. Розглянь малюнок і запиши, які продукти ти бачиш на столі.
There is some soup on the table. Є трохи супу на столі.
There is some apple pie on the table. - Є трохи яблучного пиріга на стілі.
There is some salad on the table. - Є трохи салату на столі.
There is some tee in the cup. - Є трохи чаю у чашці.
There is some of sugar in the sugar bowl on the table.
 
There are some potatoes on the plate.

сторінка 11


basket2. Розгадай чайнворд. Малюнки тобі допоможуть
tea
apple
egg
?
solt
3. Встав is чи are. (is - однина, are - множина)
There is some flour in the kitchen.
There are  some sweets in the kitchen.
There  is some meat in the fridge.
There  is some cream in the fridge.
There  is some fish on the plate.
There are some sandwiches on the table.
Lesson 5
1. Знайди, обведи та випиши сім назв продуктів харчування.
meat
cream
 
egg
sugar
sausages
salt
 
sweets

сторінка 12


1) There is some oil. There isn’t any oil.12. Постав речення в заперечну форму.
2) There are some sandwiches. There aren't any sandwiches.
3) There is some flour. There isn’t any flour.
4) There are some oranges. There aren't any oranges.
5) There is some juice. There isn’t any juice.
6) There are some toasts. There aren't any toasts.
3. Намалюй п’ять продуктів, які б ти хотів мати у своєму холодильнику. Склади по п’ять речень про ті продукти, які є в твоєму холодильнику, і ті, яких немає.
1) There is some ice-cream in my fridge.
There isn’t any soup in my fridge.
2) There is some juice  in my fridge. There isn’t any lemonade  in my fridge.
3) There are some oranges in my fridge. There aren't any bananas  in my fridge.
 
4) There are some cabbages in the fridge. There aren't any potatoes in my fridge.
5)  There are some eggs in my fridge. There aren't any sausages in my fridge.
6) There are some chickens in the fridge.  There isn’t any milk  in my fridge.
 
1) Є трохи морозива в моєму холодильнику. Немає ніякого супу в моємухолодильнику.
 
2) Є трохи соку в моєму холодильнику. Немає ніякого лимонаду в моємухолодильнику.
 
3) Є кілька апельсинів в моєму холодильнику. Немає ніяких бананів в моємухолодильнику.
 
4) Є кілька капустин в холодильнику. Немає ніякої картоплі в моєму холодильнику.
 
5) Є кілька яєць в моєму холодильнику. Немає будь-якої ковбаси в моємухолодильнику.
 
6) Є кілька курей у холодильнику. Немає молока в моєму холодильнику.
 
Lesson 6
1. Встав some чи any.
1) There is some rice.                  4) There aren’t any apples.
2) There aren’t any oranges.       5) There is  some food.
3) Is there any chicken?             6) Are there any eggs?
                7) There are some toasts.
 
Some вживається:
1) у стверджувальних реченнях
2) у питаннях, що починаються з питальних слів where, when, how та ін
3) у питаннях, що виражають прохання або пропозицію.
Any вживається
1) у заперечних реченнях
2) у питальних реченнях

сторінка 13


1) There are two baskets. No! There is one basket.2. Розглянь малюнок і виправ твердження.
2) There are four children. No! There are three children.
3) There is one girl. No! There are two girls.
4) There are two boys. No! There is one boy.
5) There are six cucumbers.  No! There are five cucumbers.
6) There is one tomato.  No! There are three tomatos. 
7) There are ten sandwiches.  No! There are six sandwiches.
8) There isn’t any juice. No! There is one juice.
9) There are five eggs. No! There are four eggs.
10) There is one banana. No! There are two  bananas.
 
3. Вибери й обведи правильну відповідь до поданих реплік.
I’m thirsty!  - 2)                                                 Let’s have some pizza.
                                                            Let’s drink some juice.

I’m hungry! - 1)                                      Let’s have some soup.
                                                           Let’s drink some water.

I’m cold!   - 2)                                       Let’s have some ice-cream.
                                                          Let’s drink some hot tea.
 

O-o-ups, we haven’t got any food. -2)      Let’s go to the cinema.
                                                          Let’s go shopping.

сторінка 14

  1. Розглянь малюнки й заповни пропуски поданими словами.Lesson 7

a pack of butter - пачка масла
a can of cola  - банка коли
a jar of jam - банка джему
a bottle of oil - пляшка олії
a bar of chocolate - плитка шоколаду
a carton of milk - пакет молока
a bag of flour - мішок борошна
 
2. Склади діалог із поданих реплік.
Hello.  Здрастуйте.
Hello, Bill. What do you want today? Привіт, Білл. Що ти хочеш сьогодні? 
I want a pack of tea and a bag of sugar. Я хочу пачку чаю і мішок(пакет) цукру.
Here you are. Anything else? Ось, будь ласка. Що-небудь ще?
Well, I also want two lemons. Добре, я ще хочу два лимона.
Sorry, we haven’t got any lemons, but we have some oranges. Вибач, ми не маємо лимонів, у нас є трохи апельсинів.
No, I don’t want any oranges. We have some at home. Thank you. Good-bye! Ні, я не хочу апельсинів. У нас є трохи дома. Дякую. До побачення!
 
Bye! Пока!

сторінка 15


Seller: Hello, Bill. What do you want today? Привіт, Білл. Що ти хочеш сьогодні? Bill: Hello.  Здрастуйте.
B: I want a pack of tea and a bag of sugar. Я хочу пачку чаю і мішок(пакет) цукру.
S: Here you are. Anything else? Ось, будь ласка. Що-небудь ще?
B: Well, I also want two lemons. Добре, я ще хочу два лимона.
S: Sorry, we haven’t got any lemons, but we have some oranges. Вибач, ми не маємо лимонів, у нас є трохи апельсинів.
B: No, I don’t want any oranges. We have some at home. Thank you. Good-bye! Ні, я не хочу апельсинів. У нас є трохи дома. Дякую. До побачення!
S: Bye! Пока!
 
3. Прочитай діалог завдання 2 і дай відповіді на запитання.
1) Where’s Bill? Де Білл?
 Bill is in a food shop. 
2) What does he want to buy? Що він хоче купити?
 Bill wants to bay a pack of tea and a bag of sugar.
3) Are there any bags of sugar in the shop? Чи є мішки з цукром в магазині?
 Yes, there are. There are some bags of sugar in the shop.
4) Are there any packs of tea in the shop? Чи є кілька пачок чаю в магазині?
  Yes, there are. There are some packs of tea in the shop.
5) Are there any lemons in the shop? Чи є лимони в магазині?
 No, there aren't. There aren't  any lemons in the shop.
6) Are there any oranges in the shop? Чи є апельсини в магазині?
  Yes, there are. There are some oranges in the shop.
 
 Lesson 8
1. Поєднай речення з відповідним малюнком.
There is some chocolate.  Є трохи шоколаду.
There is a cup of coffee. Є чашка кави.
There are two bags of sugar. Є два мішки цукру.
There is some coffee in the cup. Є трохи кави в чашці.
There is a bar of chocolate. Є плитка шоколаду.
 
There is some oil in the bottle. Є трохи масла в пляшці.

сторінка 16


There is some water in the bottle. Є деяка кількість води в пляшці.2. Розглянь малюнок і запиши, які продукти харчування є на столі.
There is a bar of chocolate on the table. Є плитка шоколаду на столі.
There is some jam in the jar. Є трохи джему в банці.
There are some cans of coca-cola on the table. Є кілька банок коли на столі.
There is some juice on the table. Є трохи соку на столі.
 
3. Доповни малюнок вправи 2 відповідно до інструкцій.
Draw a pack of butter on the table. Намалюйте пачку вершкового масла на столі.
Draw a jar and some tomatoes in the jar. Намалюйте банку і деякі помідори в банку.
Draw a glass and some orange juice in the glass. Намалюйте склянку і трохи апельсинового соку в склянці.
Draw a can of fish on the table. Намалюйте банку(бляшанку) риби на столі.
Draw three apples on the table. Намалюйте три яблука на столі.
LESSON 9
1. Встав a/an, any чи some.
1) We have got some oranges.
2) There isn’t  any bread.
3) I want a bar of chocolate, please.
4) Let’s drink some an apple juice.
5) Have an apple!
6) Have you got  any sausages?
 
Some вживається:
1) у стверджувальних реченнях
2) у питаннях, що починаються з питальних слів where, when, how та ін
3) у питаннях, що виражають прохання або пропозицію.
Any вживається
1) у заперечних реченнях
2) у питальних реченнях
 
 

сторінка 17


2.  Склади речення з поданих слів.
1)Nina sometimes tidies up the room. Ніна іноді прибирає в кімнаті.
2) Jack waters flowers usually in the evening.  Джек поливає квіти зазвичай увечері.
3) Mary often does the washing up after supper. Марія часто миє посуд після вечері.
4) My little brother never sweeps the floor. Мій молодший брат ніколи не підмітає підлогу.
5) My Dad can fix a toaster. Мій тато може відремонтувати тостер.
6) Mum always cooks a chicken on Sunday. Мама завжди готує курку в неділю.
 
 3. Розглянь малюнки й доповни діалог.
— Hello! Tom is speaking! Доброго дня! Це Том говорить!
— Hello, Tom! It’s uncle John. Can I speak to your Mum?  Привіт, Том! Це дядько Джон. Можу я поговорити з вашою мамою?
— No, she is busy. Ні, вона зайнята.
— What is she doing? Що вона робить?
— She is tidying up the room. Вона прибирає кімнату зараз.
— What about your Daddy? А як же твій тато?
— He is busy too. Він зайнятий також.
— What is he doing? Що він робить?
—  He is doing the washing-up now. Він миє посуд зараз.
— Well, maybe I can talk to your sister. Ну, можливо, я можу поговорити з вашою сестрою.
— No, sorry. She is watering the flowers now. Ні, вибачте. Вона поливає квіти зараз.
And my brother is feeding the cat now . You can talk only to me! І мій брат годує кота зараз. Ви можете поговорити тільки зі мною.

сторінка 18.


1. Розгадай шаради.Lesson 10
1) cartoon (мультик, карикатура) - carton - коробка
2) river (річка)- ice - лід
3) jam (джем) - jar - банка
4) flour (борошно) - floor - поверх
 
2) Вибери правильне слово й заповни пропуски в реченнях.
 1) Children must help Mum about the house. (of; about; with)  Діти повинні допомагати мамі по будинку.
2) We usually go shopping on Saturday. (shopping; ironing; cooking) Ми зазвичай робимо покупки в суботу.
3) There are three  jars of jam on the shelf. (bars; bags; jars) Є три банки вареня на полиці.
4) Look! There is some money on the table. (is; isn’t; are)
5) There isn’t any water in the bottle. (is; isn’t; are)
 
3. Склади лист другові про домашні обов’язки у твоїй родині. Використай слова й словосполучення з рамки.
We usually help Mum about the house. 
My sister does the ironing and tidies up the rooms.
Dad goes shopping and fixes things.
I water the flowers, feed and walk the pet. 
 
Sometimes I do the washing up.

сторінка 19


where -  meet - live  - this - German  - nice  - HiLesson 1
1. Прочитай діалог і заповни пропуски поданими словами.

— Ingrid, this is my sister Sally.
— Hello, Sally. Nice to meet you.
— Hi, Ingrid.  Nice to meet you too. Where are you from?
— I live in Berlin. I’m German.
— Welcome to London, Ingrid!

2.  Вибери й обведи правильну форму займенника - ми підкреслимо.
1) Nice to meet you /your.
2) Give my/me that orange, please.
3) Bill is nice. I like her/him.
4) Jane is nice. I like her/him.
5) They are nice. I like they/them.
6) Look at we/uswe/us are sitting on the grass.
 
3. Розглянь малюнки й склади речення за зразком.
Simon, brother
Look at him! He is my brother.
His name is Simon.
Linda, sister
Look at her! She is my sister.
Her name is Simon.
Mr and Mrs Roberts, parents
Look at them! They are my parents.
Their names are Mr and Mrs Roberts.
Chelsie, dog
Look at it! It is my dog.
 
Its name is Chelsie.

сторінка 20


1. Які з поданих слів відповідають малюнкам? Заповни пропуски.Lesson 2
house                   flat                      garden
in the city            in the town          in the country
2. Вибери й впиши правильний варіант закінчення речення.
1) Mum usually cooks in the kitchen . (bedroom; kitchen)
2) English people like tea with milk.
3) There are a lot of big houses, shops and cars in the  city.
4) A big town is called a city.
5) In the city the houses are tall.
 
6) In the country the houses are small.

сторінка 21


 3. Підбери й запиши запитання до поданих відповідей.
— Do you live in a town or in the country?
— I live in Kharkiv. It’s a city.
— What’s your city like?
— It is a big and beautiful city.
—  Do you live in a house or in a flat?
— In a flat.
Is it big or small?
— It’s small.
— What rooms are there in your flat?
— There is a living room, a bedroom, a bathroom and a kitchen.
 Lesson 3
 
1. Розглянь малюнок. Запиши в речення прийменник з рамки, що відповідає змістові малюнка. Прочитай речення.
1) The sofa is between the armchairs.
2) The bookshelf is above the sofa.
3) The cat is behind the sofa.
4) There is a TV in the corner of the room.
5) There is a table in the middle of of the room.
6) There are chairs around the table.
ПЕРЕКЛАД: 
 
1) диван між кріслами.
 2) книжкова полиця над диваном.
 3) Кішка за диваном.
 4) Існує телевізор у кутку кімнати.
 5) Стіл посередині приміщення.
 6) Є стільці навколо столу.
 
 

сторінка 22


Draw a blue ball in an armchair. Намалюй синій м'яч в кріслі.2. Доповни малюнок завдання 1 відповідно до інструкцій і дай відповіді на запитання.
Draw a red ball on the table. Намалюй червоний м'яч (кульку) на столі.
Draw a yellow ball under a chair. Намалюй жовтий м'яч під стільцем.
Draw a green ball on the bookshelf. Намалюй зелений м'яч на книжковій полиці.
Draw an orange ball in front of the TV. Намалюй помаранчевий м'яч перед телевізором.

1) Is there a dog in the room? Чи є собака в кімнаті?
No, there isn't. There isn't a dog in the room.
2) Are there any flowers on the table? Чи є квіти на столі?

3) How many armchairs are there in the room? Скільки крісел є в кімнаті?

4) Is there a bookshelf above the TV?  Чи є книжкової полиці над телевізором?

5) Is there a picture behind the sofa? Чи є картини за диваном?

6) How many balls are there in the room? Скільки м'ячів є в кімнаті?
 
3. Намалюй свою кімнату й склади речення про предмети, які там розташовані.
There is a carpet in the middle of the room.
There is a sofa and a chest of drawers near the sofa. 
The desk is next to the chest of drawers, and there is a chair near the desk. There is no bookcase in my room, all the books are on the shelf above the table. There is a mirror and a light switch on the wall near the door.
Є килим у центрі кімнати.
Є диван і комод біля дивана.
Робочий стіл поруч з комодом і є стілець біля столу. Немає книжкової шафи в моїй кімнаті, всі книги на полиці над столом. Є дзеркало і вимикач на стіні поряд з дверима.
 
 
Lesson 4
1. Склади слова з поданих літер. Малюнки тобі допоможуть.
fireplace, mirror, hall, cupboard

сторінка 23


bookcase - книжкова шафаwardrobe - шафа
chest of drawers - комод
 
2. Розфарбуй малюнок відповідно до інструкцій.
Colour the A-words (words beginning with the letter A) grey. Колір А-слів (слів, що починаються з літери А) сірий.
Colour the B-words yellow.  Колір В-слів жовтий.
Colour the C-words orange.  Колір С-слів оранжевий.
Colour the F-words red.  Колір F-слів червоний.
Colour the M-words black.  Колір M-слів чорний.
Colour the S-words green.  Колір S-слів зелений.
Colour the T-words brown.  Колір T-слів коричневий.
Colour the W-words blue.  Колір W-слів синій.

3.  Розташуй репліки діалогу у правильній послідовності.
 
6 — You are lucky. Your flat is really comfortable. Вам пощастило. Ваша квартира дійсно зручна.
3 — Well, it is not small. There are two bedrooms, a living room, a bathroom and a kitchen. Ну, вона не маленька. Є дві спальні, вітальня, ванна кімната і кухня.
1 — Hello, Mark. You know, we’ve got a new flat in Donezk. Здрастуй, Марк. Ви знаєте, у нас є нова квартира в Донецьку.
4 — Is there a hall in your flat? Є зал у вашій квартирі?
7 — Oh, yes. We all like it. О, так. Ми все це любимо/ нам подобається.
2 — What is it like? Is it big or small? На що це схоже/яка вона? Вона великий чи маленький?
5 — Yes, there is. Так, є.

сторінка 24


key - ключ1. Заповни пропуски в словах. Малюнки тобі допоможуть.
light switch - вимикач світла
stairs - сходи
upstairs - нагорі
downstairs - внизу
 
2. Розглянь таблицю і дай відповіді на запитання.
 
 downstairs - внизу upstairs - нагорі
bathroom ванна кімната  ++
bedroom спальня-+
living room  вітальня+-
hall зала+-
kitchen  кухня+-
1) Is there a bathroom downstairs? Yes, there is. Чи є ванна кімната внизу? Так, є.
2) Is there a bedroom downstairs?  Чи є спальня внизу?
No, there isn't. There isn't a bedroom downstairs.
3) Is there a living room downstairs? Чи є внизу вітальня?
Yes, there is. There is a living room downstairs.
4) Is there a hall downstairs? Чи є зала внизу?
Yes, there is. There is a  hall downstairs.
5) Is there a kitchen downstairs? Є кухня внизу?
 
Yes, there is. There is a kitchen downstairs.

сторінка 25


Yes, there is.6) Is there a bathroom upstairs? Є ванна кімната нагорі?
7) Is there a bedroom upstairs? Чи є спальня нагорі?
Yes, there is.
8) Is there a living room upstairs? Чи є вітальня нагорі?
No, there isn't.
9) Is there a hall upstairs?  Чи є зала наверху?
No, there isn't.
10) Is there a kitchen upstairs? Чи є кухня наверху?
No, there isn't.
 
3. Прочитай текст. Замість малюнків запиши слова.
bed - ліжко
chest of drawers - комод
table - стіл
chairs - стільці
bookcase - книжкова шафа
shelf - полиця
mirror - дзеркало
 
light switch - вимикач світла

сторінка 26


Number 1 is a fridge. Номер 1 - це холодильник.1. Розглянь малюнок і закінчи речення.
Number 4 is a dishwasher. Номер 4 - посудомийна машина. 
Number 2 is a cooker. Номер 2 - це плита.
Number 5 is a microwave oven. Номер 5 - мікрохвильовка.
Number 3 is a washing machine. Номер 3 - пральна машина.
Number 6 is a sideboard. Номер 6 - буфет(сервант).
 
2. Запиши слова, протилежні за значенням виділеним.
1) My brother’s room is upstairs. downstairs
2) I live in a big flat. small
3) The living room is downstairs. upstairs
4) This house is new. old
5) Switch on the washing machine. Switch off
6) Open the window. close
 
3. Підбери до малюнків речення та запиши їх.
1) Close the fridge! Закрийте холодильник!
2) Turn on the gas! Увімкніть газ!
3) Turn off the gas! Вимкніть газ!
сторінка 27
1) Switch off the microwave oven! Вимкніть мікрохвильову піч!
2) Switch on the washing machine! Увімкніть пральну машину!
 
3) Switch on the light! Увімкніть світло!

сторінка 28


Happy birthday.3. 
Many happy returns of the day.
I wish you every happiness.
Here’s a great big kiss for the nicest person in the world.
 
Lesson 8
 
1.  Розподіли подані назви предметів на три групи залежно від того, у якій кімнаті ці предмети знаходяться.
 
In the living room: TV set, armchair, bookcase, sofa,  chest of drawers.
У вітальні: телевізор, крісло, книжкова шафа, диван,  комод.
In the bathroom:  washing machine, bath, toilet, shower.
У ванній кімнаті: пральна машина, ванна, туалет, душ.
In the kitchen: dishwasher, microwave oven, cooker,  fridge.
В кухні - посудомийка, мікрохвильовка, плита, холодильник.
 
2. Замість малюнків у тексті встав слова. Прочитай текст.
 
Susan lives in Newcastle. Сьюзан проживає в Ньюкаслі.
It’s a big city in England. Це велике місто в Англії.
Sue lives in a flat. Сью живе в квартирі.
 
There are three rooms. Є три кімнати.

сторінка 29


диван - sofaкрісла - armchairs
телевізор - TV set
ліжко - bed
комод - chest of drawers
стілець - chair
книжкова шафа - bookcase
шафа - wardrobe
плита - cooker
мікрохвильовка - microwave oven
 
пральна машина - washing machine

сторінка 31


1) To go downtown/uptown means to go to the centre of the city.3. Вибери й обведи правильне слово - підкреслено:
2) To go downtown/uptown means to go away from the centre of the city.
3) Left/right hand is the "hello” hand.
4) The centre of the town is usually in the middle/corner of it.
5) To be opposite the bus stop is to be in front of/behind it but usually on the other side of the road.
Lesson 2
1. Постав репліки діалогу в правильному порядку.
2 Which bus should we take to get to the cinema? На какой автобус мы должны сесть, чтобы добраться до кино?
3 You should take number 5 bus. Вы должны сесть на автобус номер 5.
5 Let’s get off at the next stop. Давай выйдем на следующей остановке.
4 Where must we get off? Где мы должны выйти?
1 Here’s the bus stop.  Вот автобусная остановка.
 
2. Вибери й впиши правильний варіант слова.
1) pass
2) is
3) get
4) take
 
5) bookshop

сторінка 32


You should close the window.  Ви повинні закрити вікно.3. Розглянь малюнки й склади речення до них. Використай подані словосполучення.
You should turn off the water.  Ви повинні вимкнути воду.
You should call to doctor.  Ви повинні зателефонувати лікарю.
You should  buy a bus pass. Ви повинні купити проїзний квиток на автобус.
Lesson 3
 
1. Розглянь план міста й заповни пропуски в діалозі. 
 

 

 

сторінка 33


- Пробачте! Не могли б ви сказати мені, як дістатися до кінотеатру Odeon?1) — Excuse me! Could you tell me how to get to the Odeon cinema?
— Go straight ahead. Ідіть прямо вперед. 
The cinema is at the end of Hill Street. Кінотеатр в кінці Хілл-стріт.

2) — Can you help me, please? How can I get to the circus?
- Чи можете ви допомогти мені, будь ласка? Як я можу дістатися до цирку?
— Go down the Hill Street. Ідіть далі по вулиці Хілл-стріт. 
Cross the Green Street and turn right. Перейдіть Зелену вулицю і поверніть праворуч.
The circus is on your way. Цирк на вашому шляху.

3) — Excuse me! Пробачте! 
— Yes, can I help you? Так, я можу Вам допомогти? 
— Is there any cafe here?  Чи є кафе тут? 
— Go along Hill Street. Turn left. There is the ‘Paris’ cafe.  Ідіть по Хілл-стріт. Поверніть наліво. Це 'Paris' кафе.
 
2 Вибери й обведи правильне слово.
1) First /then think first/ then do. Спочатку думай, потім роби.
2) When you cross the street in Ukraine first look right/left then right/left. Коли ви переходите вулицю в Україні спочатку подивіться вліво, потім вправо.
3) Go straight along/ahead. Ідіть прямо вперед. 
4) Go along/ahead the street. Ідіть по вулиці.
5) How can I get/way to the supermarket? Як я можу дістатися супермаркета?
6) Is your school far/between from your house? Ваша школа далеко від вашого будинку?
 
3 У правому стовпчику знайди кінцівки речень, початок яких — у лівому. З’єднай їх.
You should cross the street at the crossing. Ви повинні перетнути вулицю на перехресті.
You can cross the street when the light is green. Ви можете перейти вулицю, коли світло зелене. 
You should stop when the light is red. Ви повинні зупинитися, коли світло червоне. 
 
When you cross the street in Ukraine you should first look left then right. Коли ви переходите вулицю в Україні ви повинні спочатку подивитися ліворуч, потім праворуч. 
When you cross the street in England you should first look right then left. Коли ви переходите вулицю в Англії ви повинні спочатку подивитися вправо, тоді вліво.
 
 

сторінка 35

3. Розглянь малюнок і дай відповіді на запитання
Who is the fattest ? - Sally is the fattest
Who is the thinnest ? - Emma is the thinnest
 
Who is the oldest ? - Allan is the oldest
Who is the youngest ? - Toby is the youngest
 
Who is the tallest ? - Dan is the tallest

1. Знайди, обведи та випиши шість знайомих тобі слів теми "Місто"
- hotel
- office
- theatre
- bank
- gallery
 
 
 
 
- library


 
 

сторінка 36

 

сторінка 37

 

сторінка 38

сторінка 38

 

сторінка 40


1) You should change (change; put on) your shirt — it’s dirty. Ви повинні змінити сорочку - ця брудна.1 Вибери з дужок і запиши правильне слово.
2) You should make your way to the National Gallery.
3) Don’t pass St Paul’s Cathedral — it is the most wonderful classical church in Britain. Не пропустіть собор Святого Павла - це самий чудовий класичний церква в Британії.
4) The monument to Admiral Nelson is called the Nelson Column.  Пам'ятник адмірала Нельсона називається колона Нельсона.
 
2 Склади з поданих слів і запиши словосполучення — назви визначних місць Лондона.
1) Big Ben
2) Westminster Abbey
3) Tower Bridge
4) St Paul’s Cathedral
5) Regent’s Park
6) Trafalgar Square
 
3 Заповни пропуски в реченнях, використовуючи словосполучення завдання 2.
1) Big Ben is a famous clock in London. Біг-Бен  - відомим годинник в Лондоні.
2) In Regent’s Park there is the Zoo.
 
3) Tower Bridge is the most famous bridge in London. From it we can see the Tower of London.
4) St Paul’s Cathedral is the most wonderful classical church in  Britain.
5) Westminster Abbey is one of the oldest royal churches.
6) In the centre of Trafalgar Square there is the monument to Admiral Nelson.

 


ПРОДОВЖЕННЯ