сторінка 41 


1 Які твердження правильні (+), які ні (–)?
+ 1) London is bigger than Kyiv. 
Лондон більший, ніж Київ. 
+ 2) London is the biggest city in Great Britain. 
Лондон є найбільшим містом у Великобританії. 
- 3) London is the biggest city in the world. 
Лондон є найбільшим містом у світі. 
- 4) Millennium Bridge is older than Tower Bridge. 
Міст Міленіум старіший, ніж Тауерський міст. 
+ 5) Tower Bridge is the most famous bridge in London. 
Тауерський міст є найвідомішим мостом в Лондоні. 
- 6) London underground is the youngest in the world. 
Лондонське метро є наймолодшим у світі. 
+ 7) Westminster Abbey is the most wonderful classical church in Britain.
Вестмінстерське абатство - найкрасивіша класична церква в Британії.
 
2 Склади речення за таблицею.
 
Taras wants to visit  National Gallery  because it has got a fine collection of paintings.
Тарас хоче відвідати Національну галерею, бо вона має чудову колекцію картин.
 
Taras wants to visit  Tower Bridge  because it is a very old and famous bridge.
Тарас хоче відвідати Тауерський міст, тому що це дуже старий і знаменитий міст. 
 
Taras wants to visit  the Tower of London because it is the oldest building in London.
Тарас хоче відвідати Лондонський Тауер, тому що це найстаріша будівля в Лондоні. 
 
Taras wants to visit  Piccadilly Circus  because it is the famous place where six streets meet.
Тарас хоче відвідати Пікаділлі, тому що це знамените місце, де шість вулиць зустрічається. 
 
Taras wants to visit Buckingham Palace  because it is the place where the Queen lives.
Тарас хоче відвідати Букінгемський палац, тому що це місце, де королева живе.

сторінка 42


3 Використовуючи слова з рамки, напиши, які місця Київа ти хотів би відвідати? Чому?
I want to visit  the Historical Museum  because it has got a large collection of exhibits.
Я хочу відвідати Історичний музей, бо він має велику колекцію експонатів.
 
I want to visit  Askold’s Grave  because it beautiful park on the banks of the Dnieper.
Я хочу відвідати Аскольдову могилу, тому що це гарний парк на березі Дніпра.
 
I want to visit  Kyiv-Pechersk Lavra  because it is the biggest historic Orthodox Christian monastery in Ukraine.
Я хочу відвідати Києво-Печерську Лавру, тому що це є найбільший історичний православний християнський монастир в Україні.
 
I want to visit  St Andrew’s Church  because it is the most wonderful church in Kiev.
Я хочу відвідати церкву Святого Андрія, тому що це найкрасивіша церква в Києві.
 
I want to visit  the Golden Gates  because it  is the famous place in Kiev.
Я хочу відвідати Золоті ворота, тому що це знамените місце в Києві.
 
4 Розв’яжи кросворд і знайди сховане слово.
1) Opposite of “yes”. Навпаки "так". - NO
2) We can hear with it. Ми можемо почути з ним. - EAR
3) 20.  - TWENTY
4) You say that when you agree. Ви говорите, що, коли ви згодні. - YES
5) The colour of the sun. Колір сонця. - YELLOW
6) You play football with it. Ви граєте у футбол з ним. - BALL
7) It sits on a tree and sing songs. Вона сидить на дереві і співає пісні. - BIRD

 

сторінка 44


David: Hello, Sally! It’s David.  Здравствуйте, Саллі! Це Девід. 3 Склади діалог із поданих реплік.
Sally: Hello, David.   Здравствуйте, Давид.
D: Would you like to go to the concert with me tonight? Ви хотіли б піти на концерт зі мною сьогодні ввечері? 
S: I’d love to. What time does the concert start?  Я б із задоволенням. О котрій годині починається концерт? 
D: At seven.  В сім. 
S: What time can we meet?  В який час ми можемо зустрітися? 
D: We can meet outside the concert hall at quarter to seven.  Ми можемо зустріти за межами концертного залу в 6:45. 
S: Great! Відмінно!
 
Lesson 2
1 Порівняй зображене на малюнках і заповни пропуски в реченнях.
 
A banana is sweeter Cinderella is (sweet) than a lemon. Банан солодший  ніж лимон.
Cinderella is more beautiful (beautiful) than her sister.  Попелюшка красивіша ніж її сестра.
Ted is taller (tall) than Bob Тед вищий ніж Боб.
Mary is fatter (fat) than Cindy. Мері товстіша ніж Сінді.
 
Правила написання прикметників у англійській мові:
Види прикметників
Позитивний
ступінь
(Adjective)
[ˈædʒ.ek.tɪv]
Порівняльний
ступінь
(Comparative)
[kəmˈpær.ə.tɪv]
Найвищий
ступінь
(Superlative)
[suːˈpɜː.lə.tɪv]
односкладові
strong -сильний
long
stronger - сильніший
longer
the strongest - найсильніший
the longest
короткі односкладові
big
hot
fat
bigger
hotter
fatter
the biggest
the hottest
fattest
багатоскладові beautiful - красивий more beautiful - красивіший the most beautiful - найкрасивіший
закінчення – у dirty - брудний dirtier - брудніший the dirtiest - найбрудніший
Винятки
Good – better – the best (хороший – краще – найкращий)
Bad – worse – the worst (поганий – гірше – найгірший)
Little – less – the least (маленький – менше – найменший)
Many / much – more – the most (численний – більше – найбільший)
Old – older – the oldest (старий – старше – самий старий)
Old – elder – the eldest (старий – старше – найстарший) – про членів сім'ї
Late – later – the latest / last (пізній – більш пізній – останній, самий новий / останній за часом)
Late – the latter – the last (пізній – останній з перерахованих – остання у черзі)
Near – nearer – the nearest (близький – ближчий – найближчий по відстані)
Near – nearer – next / the next (близький – ближчий – наступний за часом / наступний по порядку)
Far – farther – the farthest (далекий, далекий – більш дальній – найдальший)
Far – further – the furthest (далекий, далекий – подальший – найдальший)
 
1. Якщо прикметник закінчується на букву "у” з попередньою приголос­ною, то перед -er, -est "у”змінюється на "і.
2. В односкладових прикметниках перед закінченнями -er, -est кінце­ва приголосна подвоюється, якщо перед нею стоїть короткий голосний звук.
3. Якщо прикметник закінчується на "е”, то перед закінченнями -er, -est ця літера випадає.
 
 

сторінка 45


Mary is fatter (fat) than Cindy. Мері товстіша ніж Сінді.Ted is taller (tall) than Bob.  Тед вищий ніж Боб.
 
Правила написання прикметників у англійській мові:
Види прикметників
Позитивний
ступінь
(Adjective)
[ˈædʒ.ek.tɪv]
Порівняльний
ступінь
(Comparative)
[kəmˈpær.ə.tɪv]
Найвищий
ступінь
(Superlative)
[suːˈpɜː.lə.tɪv]
односкладові
strong -сильний
long
stronger - сильніший
longer
the strongest - найсильніший
the longest
короткі односкладові
big
hot
fat
bigger
hotter
fatter
the biggest
the hottest
fattest
багатоскладові beautiful - красивий more beautiful - красивіший the most beautiful - найкрасивіший
закінчення – у dirty - брудний dirtier - брудніший the dirtiest - найбрудніший
Винятки
Good – better – the best (хороший – краще – найкращий)
Bad – worse – the worst (поганий – гірше – найгірший)
Little – less – the least (маленький – менше – найменший)
Many / much – more – the most (численний – більше – найбільший)
Old – older – the oldest (старий – старше – самий старий)
Old – elder – the eldest (старий – старше – найстарший) – про членів сім'ї
Late – later – the latest / last (пізній – більш пізній – останній, самий новий / останній за часом)
Late – the latter – the last (пізній – останній з перерахованих – остання у черзі)
Near – nearer – the nearest (близький – ближчий – найближчий по відстані)
Near – nearer – next / the next (близький – ближчий – наступний за часом / наступний по порядку)
Far – farther – the farthest (далекий, далекий – більш дальній – найдальший)
Far – further – the furthest (далекий, далекий – подальший – найдальший)
 
1. Якщо прикметник закінчується на букву "у” з попередньою приголос­ною, то перед -er, -est "у”змінюється на "і.
2. В односкладових прикметниках перед закінченнями -er, -est кінце­ва приголосна подвоюється, якщо перед нею стоїть короткий голосний звук.
3. Якщо прикметник закінчується на "е”, то перед закінченнями -er, -est ця літера випадає.
 
2. Прочитай твердження й вислов згоду чи незгоду. Вислов свою думку щодо тверджень, з якими ти не погоджуєшся.
***
 
Можемо використати фрази:
I quite agree. - Я цілком згоден.
I don't agree. - Я не згоден. 
I don't think so. - Я так не думаю.
I can't agree about this. - Я не можу погодитися з цим.
I quite agree on that. - Я повністю згоден з цим.
***
 
1) A plane is faster than a car.  літак швидше, ніж автомобіль. 
I quite agree on that. Я абсолютно згоден з цим. 
 
2) Sylvester Stallone is the best actor in the world. Сильвестр Сталлоне є кращим актором в світі. 
I don’t agree. I think Arnold Swarzenegger is the best actor. Я не згоден. Я думаю, що Арнольд Swarzenegger є кращим актором. 
 
3) London is bigger than Oxford. Лондон більший ніж Оксфорд. 
I quite agree. - Я цілком згоден.
4) Big Ben is the most famous clock in the world. Біг Бен є найвідомішим у світі годинником. 
 I quite agree on that. Я абсолютно згоден з цим. 
 
5) Chocolate ice-cream is tastier than vanilla ice-cream. Шоколадне морозиво смачніше, ніж ванільне морозиво. 
 I don’t agree. I think vanilla ice-cream is tastier than chocolate ice-cream.
 
6) A bear is the tallest animal. Ведмідь є найвищою твариною.
 I don't think so. - Я так не думаю. A giraffe is the tallest animal. Жираф є найвищою твариною.
 
7) A fruit salad is tastier than a vegetable salad. Фруктовий салат смачніший, ніж овочевий салат.
 I quite agree on that. - Я повністю згоден з цим.
 
8) June is the hottest summer month. Червень є найспекотнішим літнім місяцем.
I can't agree about this. - Я не можу погодитися з цим. July is the hottest summer month. Липень є найспекотнішим літнім місяцем.
 

сторінка 46


1) What is the most interesting lesson? I think English is the most interesting lesson.3. Дай відповіді на запитання, починаючи з I think.
Який урок є найбільш цікавим? Я думаю, що англійська мова є найбільш цікавий урок.

2) What is the most beautiful town/city in Ukraine?
Яке місто є найбільш гарне в Україні?  I think Kiev is the most beautiful town in Ukraine.

3) Who is the tallest in your class?
Хто є найвищим у своєму класі?  Впишіть ім'я - [Name] is the tallest in our class.

4) Who is the shortest in your class?
Хто є найнижчим у вашому класі?  [Name] is the shortest in our class.

5) Who is the oldest in your class?
Хто є найстаршим у вашому класі?  [Name] is the oldest in our class.

6) Who is the youngest in your class?
Хто є наймолодшим у вашому класі? [Name] is the youngest in our class.
 
Lesson 3
 1. Заповни пропуски в діалозі поданими словами.
Waiter: Welcome  to our cafe! What would you like to have?
Офіціант: Ласкаво просимо в наше кафе! Що б ви хотіли ? 
 
Kate: I’m thirsty . How about some orange juice?
Кейт: Я хочу пити. Як щодо апельсинового соку? 
 
Jane: Two orange juices, please.
Джейн: Два апельсинові соки, будь ласка. 
 
W: Would you like some ice-cream?
W: Бажаєте морозиво?
 
K: Yes, we’d like some. Так, ми хотіли б трохи.
 
J: What ice-cream have you got? Яке морозиво у вас є?
 
W: Fruit, chocolate and vanilla. фрукти, шоколад і ваніль.
 
K: I think chocolate ice-cream is delicious. Я думаю, що шоколадне морозиво це смачно.
 
J: I agree. Я згодна.
 
W: Anything else? Що-небудь ще?
 
K: No, thanks. Ні, дякую.
 
2. До поданих прикметників підбери слова, близькі за значенням.
 
lovely - beautiful - прекрасно
good - nice - добре
delicious - tasty - смачно
bad - poor - погано
 
 

сторінка 47


Згідно підручника повинно бути: 1 p = one penny3. Запиши грошові одиниці словами.
penny [’penɪ] (множина - pence [pens] - пенні, пенс 
pound [paʋnd] - фунт стерлінгів

1 p = one pence               £10 = ten pounds
5 p = five pence               £20 = twenty pounds
50 p =  fifty pence            £50 = fifty pounds
£1 =  one  pound              £100 = hundred pounds
 
Lesson 4
1. Розглянь малюнки й запиши назви магазинів.
1) chemist’s [’kemɪsts] - аптека
або
pharmacy [’fɑ:rməsɪ] - аптека
2) baker's [’beɪkərz] - булочна
3) newsagent's [’nu:z‚eɪdʒənts] - газетний кіоск
4) butcher's [ˈbutʃəz] - м'ясна лавка
 
2. Прочитай речення. Які предмети вони описують? Розглянь малюнки й запиши біля визначення відповідну назву предмета.
 
1) We usually wash our hair with it.       shampoo  [ʃæm’pu:] - шампунь 
Ми зазвичай миємо волосся з ним. 
 
2) We usually wash our hands with it.    soap [səʋp] - мило
Ми зазвичай миємо руки з ним. 
 
3) We usually clean our teeth with it.  toothpaste [’tu:Ɵpeɪst] - зубна паста
Ми зазвичай чистимо зуби з ним. 
 
4) A doctor gives it to us when we are not well.  medicine  [’medəsən] - ліки
 
Лікар дає його нам, коли нам не дуже добре. 
 
5) We can read about the news in it.  newspaper [’nu:z‚peɪpər] - газета
 
 Ми можемо прочитати про новини в ньому.
 

сторінка 48


***3. Заповни пропуски в діалогах.
chemist’s [’kemɪsts] - аптека
baker's [’beɪkərz] - булочна
newsagent's [’nu:z‚eɪdʒənts] - газетний кіоск
butcher's [ˈbutʃəz] - м'ясна лавка
medicine  [’medəsən] - ліки
***
 
1) — Where can I buy a newspaper? Де я можу купити газету? 
— You can buy it at the newsagent's. Ви можете купити її в газетному кіоску. 
 
2) — Where do they sell bread?  Де продають хліб? 
— They sell it at the baker's . Продають його в булочній. 
 
3) — Where can I buy a medicine?  Де я можу купити ліки? 
— You can buy it at the chemist’s. Ви можете купити це в аптеці. 
 
4) — Where do they sell meat?   Де продають м'ясо? 
— They sell it at the butcher’s. Продають його в м'ясній лавці.
 
Lesson 5
1. Склади словосполучення з поданих слів.

department store - універмаг
Market Place - ринок
Covent Garden - назва відомого туристичного району Лондона
Oxford Street - найбільш жвава торгова вулиця Лондона
department  shoe - відділ взуття
 
2.  Познач правильне речення «галочкою» (v).
this - цей, these - ці
that - той, those - ті
множина - використовуй дієслово are
однина - використовуй дієслово is
 
1) v How much is this suit?  Скільки (коштує) цей костюм?
2) How much are these jeans? Скільки коштують ці джинси?
3) How much are these books? Скільки коштують ці книги? 
4) That magazine is £2. Той журнал 2 фунти.  
5) They are £30. Вони 30 фунтів
 
6) This T-shirt is £5. Ця футболка 5 фунтів.
 

сторінка 49


1) — What is the famous tourist centre in London? Що є самим відомим туристичним центром в Лондоні?3. Встав What, Where, When чи Why.
— Covent Garden is. Ковент-Гарден. 
2) — Where is a historic Market Place? Де історичний ринок? 
— In Covent Garden. У Ковент-Гарден. 
3) — What do tourists like to buy? Що туристи люблять купувати? 
— Souvenirs. Сувеніри.
4) — Where can I buy a souvenir? Де я можу купити сувенір? 
— At the market. На ринку.
5) — Why do you want to buy this vase? Чому ви хочете купити цю вазу? 
— Because I like it. Тому що мені це подобається. 
 
Lesson 6
1.  Прочитай інформацію про те, що потрібно Білу. Заповни пропуски в діалозі.
size 32
colour red or yellow
price £10 — £15
 
Seller: Can I help you? Продавець: Чи можу я вам допомогти? 
Bill: Yes, I’d like a t-shirt, please.  Так, я б хотів футболку, будь ласка. 
S: What size? Який розмір? 
B: 32, I think. 32, я думаю. 
S: What colour would you like? We have blue, red and yellow. Який колір ви б хотіли? У нас є синій, червоний і жовтий. 
B: Red or yellow.
S: First try the red one on. Спочатку спробуйте червоний. 
B: How much is it? Скільки це коштує? 
S: It’s £20. Це 20 фунтів
B: No, it’s too expensive. I want something cheaper. Ні, це занадто дорого. Я хочу щось більш дешеве. 
S: The yellow T-shirt is only £14. It’s the cheapest in the shop.  Жовта футболка тільки 14 фунтів. Це найдешевша в магазині. 
 
B: Can I try it on? Чи можу я приміряти?
 

сторінка 50


expensive [ɪk’spensɪv] дорого - cheap [tʃi:p] дешево2. До поданих прикметників підбери слова, протилежні за значенням.
heavy [ˈhevɪ] важкий -  light [laɪt] легкий
wonderful  [ˈwʌndəfʊl] чудовий - bad поганий
outside [’aʋtsaɪd] зовні - inside всередині
big size  - small size
short - long
 
3. Розглянь малюнки й порівняй предмети.
1) cheap [tʃi:p] дешево
The T-shirt is cheaper than the trainers. 
Футболка дешевша за кросівки.
 
2) expensive [ɪk’spensɪv] дорого
A dress is more expensive than a shirt.  
Сукня дорожчa, ніж сорочка.
 
3) light [laɪt] легкий
 Balloon is lighter than the ball. 
Кулька легша за м'яч.
 
4) comfortable
A car is more comfortable than a bicycle
Автомобіль більш комфортний, ніж велосипед.
 
5) big
 
The trainers are bigger than the shoes. 

 

сторінка 51


1. Розв’яжи кросворд.Lesson 7
 Across:
2) CD (compact disc)
3) walkman ['wɔ:kmən] плеєр
Down:
1) film - плівка
2) camera - камера (фотоапарат)
 
2. Які з поданих реплік діалогу належать продавцю, а які Маркові? Постав S (seller) чи M (Mark) і розташуй речення у правильній послідовності.
S   2  Here you are. This disc is £5 and this one is £6. Ось, будь ласка. Цей диск 5 франків і цей 6 франків. 
S   4  Have a look at this one. It’s cheaper, but not worse. Погляньте на цей. Це дешевше, але не гірше. 
M  1  Can you show me some CDs for my walkman? Чи можете ви показати мені кілька компакт-дисків для мого плейера? 
S   6  £2.50
M  7  Great! Thank you very much. Відмінно! Велике спасибі. 
M  3  Oh, it’s very expensive. Have you got anything cheaper? О, це дуже дорого. У вас є що-небудь дешевше? 
M  5  How much is it? Скільки це коштує?
 
3. Постав прикметник з дужок у правильній формі.
1) Kyiv is the most beautiful (beautiful) city in Ukraine. Київ є найкрасивішим містом в Україні. 
2) Trainers are more comfortable (comfortable) than shoes. Кросівки більш комфортні, ніж туфлі.
3) Vegetable juice is worse (bad) than fruit juice. Овочевий сік гірший, ніж фруктовий сік. 
4) Pizza with cheese is better (good) than pizza with sausages. Піца з сиром краща, ніж піца з сосисками. 
5) This is the the worst (bad) day in my life! Це найгірший день у моєму житті! 
6) Nick is the best (good) pupil in his class. Нік найкращий учень у своєму класі.
 
 
Правила написання прикметників у англійській мові:
 
Види прикметників
Позитивний
ступінь
(Adjective)
[ˈædʒ.ek.tɪv]
Порівняльний
ступінь
(Comparative)
[kəmˈpær.ə.tɪv]
Найвищий
ступінь
(Superlative)
[suːˈpɜː.lə.tɪv]
односкладові
strong -сильний
long
stronger - сильніший
longer
the strongest - найсильніший
the longest
короткі односкладові
big
hot
fat
bigger
hotter
fatter
the biggest
the hottest
fattest
багатоскладові beautiful - красивий more beautiful - красивіший the most beautiful - найкрасивіший
закінчення – у dirty - брудний dirtier - брудніший the dirtiest - найбрудніший
Винятки
Good – better – the best (хороший – краще – найкращий)
Bad – worse – the worst (поганий – гірше – найгірший)
Little – less – the least (маленький – менше – найменший)
Many / much – more – the most (численний – більше – найбільший)
Old – older – the oldest (старий – старше – самий старий)
Old – elder – the eldest (старий – старше – найстарший) – про членів сім'ї
Late – later – the latest / last (пізній – більш пізній – останній, самий новий / останній за часом)
Late – the latter – the last (пізній – останній з перерахованих – остання у черзі)
Near – nearer – the nearest (близький – ближчий – найближчий по відстані)
Near – nearer – next / the next (близький – ближчий – наступний за часом / наступний по порядку)
Far – farther – the farthest (далекий, далекий – більш дальній – найдальший)
Far – further – the furthest (далекий, далекий – подальший – найдальший)
 
 
 
1. Якщо прикметник закінчується на букву "у” з попередньою приголос­ною, то перед -er, -est "у”змінюється на "і.
 
2. В односкладових прикметниках перед закінченнями -er, -est кінце­ва приголосна подвоюється, якщо перед нею стоїть короткий голосний звук.
 
3. Якщо прикметник закінчується на "е”, то перед закінченнями -er, -est ця літера випадає.
 
 

сторінка 52


1. Знайди, обведи та випиши п’ять знайомих тобі слів уроку.Lesson 8
по вертикалі:
comics
coin
badge 
по горизонталі:
postcard
stamp
 
 
3. Доповни діалог поданими репліками.
— Have you got any postcards with capitals of the world? У вас є листівки зі столицями світу? 
— Yes, we have. Так, у нас є. 
— Can you show me the postcard with Paris? Чи можете ви показати мені листівку з Парижем? 
— Certainly. This is our best postcard with Paris. Звичайно. Це наша найкраща листівка з Парижем. 
— How much is it? Скільки вона коштує? 
— It’s £3. 3 франка
— Oh, it’s very expensive. О, це дуже дорого. 
— This one is cheaper. Це одна дешевше.  
— But it’s worse. OK. I take the more expensive one. Але ця гірша. ОК. Я беру більш дорогу. 
— Here you are. Ось, будь ласка. 
 
— Thank you. Дякую

 

сторінка 53


 1. Вибери з дужок і впиши правильний варіант.
1) You can’t send a letter without a stamp . (badge; stamp)
Ви не можете відправити лист без марки.
 
2) A person who collects things is a collector. (collection; collector)
Людина, яка збирає речі є колекціонером.
 
3) The theme of this collection is “Famous People”. (theme; size)
Тема цієї колекції є "Відомі люди".
 
4) We can buy postcards at the newsagent’s or at the post office. (postcards; coins)
Ми можемо купити листівки в газетний кіоск чи в поштовому відділенні.
 
5) We can’t buy coins at the newsagent’s or at the post office. (postcards; coins)
Ми не можемо купити монети в газетний кіоск чи в поштовому відділенні.
 
6) You can walk and listen to the music with a walkman. (walkman; TV)
Ви можете ходити і слухати музику з плеєром.
 
Lesson 9
1. Уяви, що ти проводиш канікули в Києві (Харкові, Львові). Напиши листа батькам.
 Dear Mum and Dad. I am having a fantastic holiday. Kyiv is wonderfull.
I've got a lot of friends here. We visit museums, cafes and do some shopping. I've got some souvenirs and presents for you. See you soon. Love, Maxym.

Шановні мама і тато. Я маю фантастичні канікули. Київ чудовий.
У мене багато друзів тут. Ми відвідуємо музеї, кафе і ходимо по магазинах. У мене є деякі сувеніри та подарунки для вас. До скорого З любов'ю, Максим.
 
 
2. Вибери і впиши у кросворд чотири слова з поданих.
 
вертикаль - theatre
горизонталь - place
 
діагоналі - stamp, small
 

сторінка 54


Dear Mum and Dad!3. Прочитай тексти листів і з’єднай їх з відповідними малюнками.
This is a great place. No noise. The air is very clear. The plants and flowers are beautiful. Every morning I go swimming in the river. Sometimes I help Grandpa on the farm, but not often. 
Love, Vicky
 
Це відмінне місце. Без шуму. Повітря дуже ясне. Рослини і квіти красиві. Щоранку я купатися в річці. Іноді я допомагаю дідусеві на фермі, але не часто.
 
З любов'ю, Віка Текст №1 - Це картинка №2. 
 
************** 
Dear Mum and Dad!
I’m having a great time here. The city is beautiful. There are so many things to see: museums, galleries, theatres, cinemas, shops and cafes . I’ve got some souvenirs for you.  See you soon.
Alex
 
Шановні мама і тато!
 
У проводжу чудово час тут. Місто красиве. Є так багато речей, щоб подивитися: музеї, галереї, театри, кінотеатри, магазини та кафе. У мене є деякі сувеніри для вас. До скорого
 
Алекс  Текст №2 - Це картинка №3.
 
*************** 
Dear Mum and Dad!
I’m OK, but I don’t like my holidays very much. The sea is cold, so I don’t go swimming very often. Sometimes I go for a walk in the town, but it’s small and boring. 
I want to go home!
Anny
 
Шановні мама і тато!
 
Я в порядку, але мені не дуже подобаються мої канікули. Море холодне, так що я не купаюсь дуже часто. Іноді я йду на прогулянку в місто, але воно маленьке і нудне.
 
Я хочу додому!
 
Анна  Текст №3 - Це картинка №1.
 

сторінка 55


one - the firstLesson 1
1.  Поєднай кількісні числівники з відповідними порядковими.
two - the second
three - the third
four - the fourth
five - the fifth
eight -the eighth
twenty-six -  the twenty-sixth
thirty-nine - the thirty-ninth
fifty - the fiftieth
eighty - the eightieth
one hundred - the one hundredth
 
2. Прочитай листа й заповни пропуски дієсловами was чи were.
 
однина множина
I was
He was
She was
It was
There was
We were
You were
They were
There were
 
*You - в англійській мові - завжди множина
 
Dear Kelly,
was at the circus on Sunday. It was very interesting!
Я була у цирку в неділю. Це було дуже цікаво!
There were two funny clowns. Their noses were red and their hair orange.
Було два веселих клоуна. Їх носи були червоні, а волосся помаранчеве.
 
There were many animals too. I happy!  Where were you on Sunday?
Було багато тварин теж. Я щаслива! Де ви були в неділю?

 

сторінка 55

 

сторінка 56

 

сторінка 57

 

сторінка 58

 

сторінка 59

 

сторінка 60

 

сторінка 61

 

сторінка 62

 

сторінка 63

 
 
 
 

сторінка 64


John/listen to music1. Розглянь малюнки й заповни пропуски в діалогах.
— Did John play computer games yesterday?
— No, he didn’t. He listened to music.
 
Wendy/watch cartoons
— Did Wendy go to the cinema yesterday?
— No, she didn't. She watched cartoons.

Alan/play football
— Did Alan play tennis yesterday?
— No, he didn’t. He played football.
 
Martha/telephone a friend
— Did Martha cook dinner yesterday?
— No, she didn't. She telephoned a friend.
 
Willie/visit the museum
— Did Willie help his Dad yesterday?
— No, he didn’t. He visited the museum.
 
Julia/water the flowers
— Did Julia read book yesterday?
 
— No, she didn't. She watered the flowers.

 

сторінка 65

 

 

сторінка 66

 

сторінка 67

 

сторінка 68

 

сторінка 69

 

сторінка 70

 

сторінка 71

 

сторінка 72

 

сторінка 73

 

сторінка 74